Startside " Gårdsbutikk " Årets gang i skogen

Årets gang i skogen

- Produksjon av gran / juletrær hos Øster Skovgaard

"Tar dere fri resten av året?" Det er det vi ofte får høre når vi forteller folk at vi selger juletrær. Men det er langt fra sannheten. Hvis en juletreplantasje ikke blir tatt vare på i det hele tatt, vil det bli solgt mindre enn 25% juletrær. Med riktig stell kan vi derimot selge opptil 90% juletrær.

Januar - februar - mars

Rydde opp

Når julehøytiden er over, starter vi året med å rydde opp i skogen. Det betyr at vi hugger ned de juletrærne som ikke kan selges eller som står i veien for utviklingen av andre trær. Juletrærne kjøres ut av skogen og legges til tørk for senere flising. For noen juletrær trenger vi bare å beskjære stammene for å få plass. Ofte er det også nødvendig å fjerne greiner og stubber fra skogbunnen slik at vi ikke snubler i dem.

Formskjæring

Så begynner vi med formklipingen, som er det mest tidkrevende arbeidet i juletredyrking. Når en gran er ca. 5 år gammel etter at vi har plantet den, er den ca. 90 cm høy, og det er da vi begynner med det første formkuttet. Vi skjærer treet inn på sidene for å gjøre det slankere og mer riktig kjegleformet. Vi kutter ikke den øverste grenkronen - mer om det senere.

Grenens retning

Samtidig som vi skjærer ut formen, foretar vi nødvendig grenretting. Hvis et juletre mangler en gren, bøyer vi de to grenene på hver side litt sammen for å lukke "hullet" og holder dem på plass med en grenretter i plast. Ofte er det juletrær der grenene peker oppover. For optimal behandling trekkes grenene ned på plass og sikres med en grenretter av metall.

Trimming av mugg - nye skudd

Etter dette må granen hvert år beskjæres og om nødvendig rettes ut grenene frem til juletreet selges. På denne måten har vi opptil 125 000 juletrær som blir kontrollert hvert år. Når vi feller juletrærne om vinteren, vil årets nye skudd gjøre beskjæringen umerkelig. Mye snø på greinene gjør at vi må stoppe kappingen fordi vi må kunne se hvor neste års skudd skal vokse.

Bunnklipping

Hvis vi har tid om vinteren, begynner vi med basistrimming. Alle små graner som er omtrent 4 år gamle etter planting, må ha fjernet alle grener fra bakken og opp til en høyde på ca 20 cm. Den nederste delen av juletreet kalles treets stab.

April - mai - juni

Gjødsel

Når våren nærmer seg, er det på tide å gjødsle juletrærne for første gang. Vi bruker både kunstgjødsel (NPK) og naturgjødsel som utvinnes av hønsegjødsel. Noen år tilfører vi også kieseritt, der de aktive bestanddelene er svovel og magnesium, noe som hjelper trærne til å ta opp de andre næringsstoffene bedre. Gjødselen påføres de store juletrærne med ATV og de små trærne manuelt for å unngå søl (utvasking til grunnvannet).

Renslighet

Deretter sprøyter vi juletrekulturen mot ugress. Det er forskjellige stoffer som kan brukes. Vi bruker et minimum og mye mindre mengder enn tillatt.

Planting

Våren er også plantetid for oss. Vi kjøper juletrær fra planteskoler, og de er 3 eller 4 år gamle. De plantes først i såbedet i 2 år. Deretter stikkes trærne ut og står i ytterligere 1 til 2 år før de er klare. Vi mottar juletrærne med bare røtter, så de må i jorden ganske raskt. I nye områder planter vi med maskin, og i eksisterende juletrekulturer planter vi med spade.

Fuglepinner

På våren setter vi fuglepinner på omtrent halvparten av juletrærne (de største). Det er en ca. 30 cm lang pinne som festes med en klemme helt øverst på fjorårets toppskudd. Nye toppskudd er veldig myke og har lett for å brekke av, selv om en liten fugl setter seg på dem. Fuglepinnen gjør det vanskelig for fuglene å knekke toppskuddet.

Kontroll av toppskudd

Når juletrærne er på god vei til å skyte, begynner vi med toppskuddjusteringen. Dette sikrer at det nye toppskuddet ikke blir for langt og at det ikke blir for stor avstand mellom grenene (treet blir veldig "åpent"). Den ideelle avstanden mellom grenkronene er rundt 30 cm. Vi regulerer toppskuddene manuelt med toppstoppersaks og om nødvendig kjemisk. Ved manuell regulering klipper vi tverrgående spor i fjorårets toppskudd med saksen, noe som hemmer saftstrømmen inn i årets toppskudd og den nye toppkronen. Hvis vi ser at toppskuddet er i ferd med å bli for langt, ruller vi skuddet med et kjemisk stoff som juletreet allerede inneholder fra naturens side. Dette stoffet gjør at toppskuddet stopper etter 4-5 cm.

Klyping

Den øvre grenkransen fra i fjor ble ikke formklippet, som tidligere beskrevet. I stedet må den nå "klemmes". Det betyr at ca. 2/3 av de nye skuddene brytes av. På denne måten blir hele juletreet slankere, slik at det nå får en fin kjegleform.

Skadedyr

Om våren dukker det ofte opp lus og midd i trærne. Da må vi sprøyte dem bort med en traktormontert tåkesprøyte. For å unngå å skade insekter (bier osv.) gjøres dette etter solnedgang om kvelden eller før soloppgang om morgenen.

Juli - august - september

Endelig gjennomgang

Når sommerferien er over, fjerner vi fugleskitt, avklipte greiner osv. fra trærne. Deretter sprøyter vi områdene en gang til mot ugress. Vi inspiserer juletrærne som er klare for salg - hvis det er uregelmessigheter i de nye skuddene, blir disse rettet opp med grenutretter osv.

Høstgjødsel

Juletrærne må gjødsles på nytt for å få den riktige fargen. Dette krever gjødsel med et relativt høyt nitrogeninnhold.

Stripping

Nå er det på tide å velge ut juletrærne som skal selges. Trær til eksport velges ut av oppkjøperne, mens vi velger ut juletrærne som skal selges fra hagen / "skjær selv". Vi merker juletrærne i priskategorier etter trærnes høyde. En 2 meter høy gran vil typisk ha stått i planteskolen i 7-10 år, noe som betyr totalt 11-13 år i planteskolen.

Oktober - november - desember

Eksport

Juletrær som skal eksporteres, hogges og fraktes ut av skogen. Trærne legges i nett og pakkes på paller før de hentes med lastebil. Så langt har vi hatt begrensede mengder juletrær for eksport, men vi regner med å kunne øke salget i årene som kommer.

Salg av boliger

Juletrær til loppemarked blir felt etter hvert som de selges. På denne måten sikrer vi at de alltid er nyfellede. Vi kjører juletrærne hjem på en trailer. Trestammene høvles til en diameter på 6 cm slik at de er klare for juletrefoten. Deretter stilles trærne ut i stativer. Når kunden henter juletreet, pakker vi det naturligvis inn i netting. Mot betaling tilbyr vi også levering av juletrær.

Naturmaterialer

Vi kutter pyntegrønt på grantrær som ikke egner seg som juletrær. Vi har en rekke kirkegårder som vi leverer til. I tillegg til edelgran, kutter vi også pyntegrønt i edelgran (edelgran). Vi selger pyntegrønt fra gården i 2 kvaliteter: Pyntegran og hekkegran.

Norsk gran

På Øster Skovgård dyrker vi også mye sitkagran. De plantes på samme måte som rødgran når de er ca. 4 år gamle. Rødgran trenger litt mindre gjødsel enn sitkagran, men kulturen trenger ugrassprøyting både vår og høst. Rødgranen er klar for salg når den er ca. 8 år gammel.

Beskjæring av rødgran gjøres i første omgang med hekksaks. Når treet har skudd igjen, fjernes de ytterste skuddene for å få det optimale treet. Dette gjøres manuelt ved å "trekke" skuddene.

Topper av furu

For å få vakre furutopper er det viktig at kulturene pleies på riktig måte. Først og fremst må de gjødsles både vår og høst for å få den grønne fargen. Vi skjærer en del furutopper til kirkegårder og lager også rundt 5000 bunter til hjemmesalg. Hver bunt veier ca. 3 kilo og består av mellom 3 og 10 topper avhengig av størrelsen.